Dette er første gang jeg er i.

Oversettelser
Dette er første gang jeg er i.