Jeg har vært innblandet i en ulykke

Oversettelser
Jeg har vært innblandet i en ulykke 
Ordbrowser ?