biinntekt

Oversettelser

biinntekt

side income ('biːntəkt)
substantiv maskulin-feminin
inntekt en har ved siden av en hovedinntekt En er pliktig å melde fra til skattevesenet om eventuelle biinntekter.