per

Oversettelser

per

a, an, perPeter, proلِكُلِّnaperανάporperparpoa・・・につき...당perprzezporиз расчета наperต่อbaşınacho mỗi (pæɾ)
preposisjon
1. for hver kr 50 per person
2. med, ved hjelp av ta kontakt per telefon
3. i følge per definisjon
4. på et gitt tidspunkt Saken er per i dag uavklart.