ønskelig

Oversettelser

ønskelig

desirable ('œnskəlɪ)
adjektiv
som en håper på en ønskelig situasjon