Alzheimers sykdom

Oversettelser

Alzheimers sykdom

مَرَض الزيـمر

Alzheimers sykdom

Alzheimerova choroba

Alzheimers sykdom

Alzheimers

Alzheimers sykdom

Alzheimerkrankheit

Alzheimers sykdom

Alzheimer's disease

Alzheimers sykdom

enfermedad de Alzheimer

Alzheimers sykdom

Alzheimerin tauti

Alzheimers sykdom

maladie d’Alzheimer

Alzheimers sykdom

Alzheimerova bolest

Alzheimers sykdom

morbo di Alzheimer

Alzheimers sykdom

アルツハイマー病

Alzheimers sykdom

알츠하이머병

Alzheimers sykdom

ziekte van Alzheimer

Alzheimers sykdom

choroba Alzheimera

Alzheimers sykdom

doença de Alzheimer

Alzheimers sykdom

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sykdom

โรคลืม อัลไซเมอร์

Alzheimers sykdom

Alzheimer hastalığı

Alzheimers sykdom

bệnh Alzheimer

Alzheimers sykdom

阿尔茨海默病