Bibelen

Søk relatert til Bibelen: Det gamle testamente, Det nye testamente
Oversettelser

Bibelen

Bible

Bibelen

bibbia