Det er en som drukner!

Oversettelser
Det er en som drukner!