Det er mer enn det som står på taksameteret

Oversettelser
Det er mer enn det som står på taksameteret