Det nye testamente

Søk relatert til Det nye testamente: Bibelen, Det gamle testamente
Oversettelser

Det nye testamente

New Testament