Det snør veldig kraftig

Oversettelser
Det snør veldig kraftig