Er det Internettilkopling på rommet?

Oversettelser
Er det Internettilkopling på rommet? 
Ordbrowser ?