Er det TV på rommet?

Oversettelser
Er det TV på rommet? 
Ordbrowser ?