Er det en bensinstasjon i nærheten?

Oversettelser
Er det en bensinstasjon i nærheten? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?