Er det en lege som snakker engelsk her?

Oversettelser
Er det en lege som snakker engelsk her? 
Ordbrowser ?