Er det en lekeplass i nærheten?

Oversettelser
Er det en lekeplass i nærheten? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?