Er det en restaurant på stedet?

Oversettelser
Er det en restaurant på stedet? 
Ordbrowser ?