Er det en rolig strand i nærheten?

Oversettelser
Er det en rolig strand i nærheten? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?