Er det et bestillingsgebyr?

Oversettelser
Er det et bestillingsgebyr? 
Ordbrowser ?