Er det et toalett ombord?

Oversettelser
Er det et toalett ombord? 
Ordbrowser ?