Er det fare for snøskred?

Oversettelser
Er det fare for snøskred? 
Ordbrowser ?