Er det fare for snøskred?

Oversettelser
Er det fare for snøskred? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?