Er det greit å ta bilder her?

Oversettelser
Er det greit å ta bilder her
Ordbrowser ?