Er det greit å ta bilder her?

Oversettelser
Er det greit å ta bilder her
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?