Er det grov sjø i dag?

Oversettelser
Er det grov sjø i dag
Ordbrowser ?