Er det grupperabatt?

Oversettelser
Er det grupperabatt? 
Ordbrowser ?