Er det handikaprabatt?

Oversettelser
Er det handikaprabatt? 
Ordbrowser ?