Er det heis?

Oversettelser
Er det heis
Ordbrowser ?