Er det honnørrabatt?

Oversettelser
Er det honnørrabatt? 
Ordbrowser ?