Er det mulig å gå langrenn?

Oversettelser
Er det mulig å gå langrenn? 
Ordbrowser ?