Er det mulig å gå langrenn?

Oversettelser
Er det mulig å gå langrenn? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?