Er det noen avbestillinger?

Oversettelser
Er det noen avbestillinger? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?