Er det noen beskjeder til meg?

Oversettelser
Er det noen beskjeder til meg? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?