Er det oppvarming på rommet?

Oversettelser
Er det oppvarming på rommet? 
Ordbrowser ?