Er det sightseeingturer i byen?

Oversettelser
Er det sightseeingturer i byen? 
Ordbrowser ?