Er det støttehåndtak på badet?

Oversettelser
Er det støttehåndtak på badet? 
Ordbrowser ?