Er det stereoanlegg i bilen?

Oversettelser
Er det stereoanlegg i bilen? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?