Er det stereoanlegg i bilen?

Oversettelser
Er det stereoanlegg i bilen? 
Ordbrowser ?