Er det teleslynge?

Oversettelser
Er det teleslynge? 
Ordbrowser ?