Er det tilgang for funksjonshemmede?

Oversettelser
Er det tilgang for funksjonshemmede? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?