Er det trygt for barn?

Oversettelser
Er det trygt for barn? 
Ordbrowser ?