Er det veldig bratt?

Oversettelser
Er det veldig bratt
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?