Er det veldig bratt?

Oversettelser
Er det veldig bratt
Ordbrowser ?