Er det vifte på rommet?

Oversettelser
Er det vifte på rommet? 
Ordbrowser ?