Er svømmebassenget oppvarmet?

Oversettelser
Er svømmebassenget oppvarmet