Er tempelet åpent for alle?

Oversettelser
Er tempelet åpent for alle? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009