Forbindelsen virker til å være veldig treg

Oversettelser
Forbindelsen virker til å være veldig treg