Garantien gjelder fremdeles

Oversettelser
Garantien gjelder fremdeles 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009