Garantien på bilen gjelder fremdeles

Oversettelser
Garantien på bilen gjelder fremdeles 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009