Garantien på bilen gjelder fremdeles

Oversettelser
Garantien på bilen gjelder fremdeles