Han har skadet armen

Oversettelser
Han har skadet armen