Har den stereoanlegg?

Oversettelser
Har den stereoanlegg
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009