Har den stereoanlegg?

Oversettelser
Har den stereoanlegg