Har dere rullestolheis?

Oversettelser
Har dere rullestolheis? 
Ordbrowser ?