Har dette toget spisevogn?

Oversettelser
Har dette toget spisevogn? 
Ordbrowser ?