Har du denne i en annen farge?

Oversettelser
Har du denne i en annen farge
Ordbrowser ?