Har du en penn jeg kan låne?

Oversettelser
Har du en penn jeg kan låne
Ordbrowser ?