Har du en penn jeg kan låne?

Oversettelser
Har du en penn jeg kan låne
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?